VisitScotland Business Events Travel Trade Corporate Media Toolkit

We use cookies

We use Cookies to improve your experience on this site.

You can accept our cookies policy or customise your choices.

Please refer to our Cookies Policy for more information.

Manage cookies settings

An Rathad dhan Sgrìon Mhòir

Proxy

Dh’innis stiùiriche an dràma eachdraidheil, The Road Dance, a chaidh fhilmeadh gu tur ann an Eilean Leòdhais, dhan luchd-èisteachd aig ro-shealladh sònraichte ann an Steòrnabhagh gu bheil e an dùil tilleadh chun an eilein còmhla ri a theaghlach.

Bha Richie Adams a’ bruidhinn ann an Q&A a chaidh a chlàradh ro-làimh aig an tachartas anns An Lanntair an-dè (Diardaoin, 5 Cèitean), a chaidh a chur air dòigh leis a’ bhuidhinn turasachd nàiseanta, VisitScotland, buidheann stiùiridh ceann-uidhe , Turasachd Innse Gall, agus luchd-sgaoilidh fhilmichean, Parkland Entertainment.

Chaidh The Road Dance, a tha stèidhichte air an leabhar leis an aon ainm leis an ùghdar agus preasantair STV News John MacKay, fhilmeadh san eilean san Dàmhair agus san t-Samhain 2020 - a’ chiad riochdachadh a chaidh a dhèanamh san eilean aig àm a’ ghalair lèir-sgaoilte - agus tha e gu bhith air fhoillseachadh air 20 Cèitean.

Rinneadh a’ mhòr-chuid den fhilmeadh ann an Taighean Dubha nan Gearrannan faisg air Càrlabhagh air a’ chosta an iar.

Gus foillseachadh an fhilm a chomharrachadh agus mar a bha gnothachasan agus criutha ionadail an sàs san riochdachadh aige, chaidh ro-shealladh sònraichte le cuireadh a-mhàin a chumail an-dè (Diardaoin) a’ gabhail a-steach Q&A ro-chlàraichte leis na cleasaichean agus an criutha a’ beachdachadh air an fhilm agus mar a bha a bhith a’ filmeadh san eilean. Bha an t-ùghdar John MacKay an làthair aig an tachartas agus bha ceòl beò ann bho sgòr an fhilm,  a chaidh a chluich le Alasdair White, a sgrìobh an ceòl le luchd-frithealaidh cuideachd a’ faighinn beagan Gin na Hearadh.

Thathar an dòchas gum brosnaich The Road Dance barrachd riochdachaidhean agus gum fàg e dìleab tro thurasachd sgrion - far am bi luchd-tadhail air am brosnachadh gus tadhal air àite às dèidh dhaibh fhaicinn air an sgrion. Am measg riochdachaidhean anns na h-Eileanan Siar dhan sgrìon mhòir tha: 2001 A Space Odyssey (1968), Whisky Galore! (1949) agus Limbo (2021).

Anns an Q&A, thuirt Richie Adams, a tha a’ fuireach anns na Stàitean Aonaichte:

Thuirt e gun robh e a’ faireachdainn mar gun robh e  “aig an taigh sa bhad” nuair a ràinig e agus thuirt e gum bu toil leis tilleadh còmhla ri a theaghlach gus barrachd fhaicinn den sgìre.

Lean Adams air:

Do Mhark Gatiss (Sherlock, Dracula), a tha san fhilm mar an Dotair MacIlleathain, b’ e seo a’ chiad turas aige anns na h-Eileanan an Iar.

Thuirt Gatiss:

Tha The Road Dance a’ leantainn Hermione Corfield a tha a’ cluich Ciorstaidh NicLeòid, a tha ag aisling mu bheatha nas fheàrr air falbh bhon bhaile bheag aice anns na h-Eileanan. Ach, tha tòiseachadh a’ Chogaidh Mhòir agus dannsa rathaid cudromach a’ cur car air a beatha ann an dòigh iongantach is duilich. Tha Corfield a’ cluich còmhla ri Gatiss agus Morven Christie.

Thuirt Victoria Harvey, Manaidsear Leasachaidh nan Eileanan Siar aig VisitScotland:“’S e fìor dheagh àm a th’ ann a bhith a’ foillseachadh The Road Dance, a tha freumhaichte ann an eachdraidh is cultar an eilein – agus a chaidh a chlàradh ann – ann am Bliadhna Sgeulachdan na h-Alba. Tha sinn an dòchas gum bi luchd-amhairc air am brosnachadh gus na h-Eileanan Siar fhaicinn dhaibh fhèin agus eòlas a chur air a’ cheann-uidhe shònraichte seo dhaibh fhèin.” Thuirt Sarah NicIlleathain, Àrd-oifigear Turasachd Innse Gall:“Air ais ann an 2020 thug an riochdachadh spionnadh air gnìomhachas luchd-tadhail ionadail a bha feumach air taic agus tha am film a rinn iad a’ sealltainn air an sgrìon cho math ’s a tha Leòdhas. Bha an tachartas againn a’ comharrachadh sin uile – bòidhchead nan eilean, tapachd nan gnìomhachasan ionadail againn agus a bhith ag innse sgeulachdan.”Thuirt John MacKay, ùghdar The Road Dance:

AN DEIREADH

Fios mu thurasachd sgrìn: https://www.visitscotland.org/research-insights/about-our-visitors/interests-activities/film-tv

Trèilear Oifigeil airson An Road Dance: The Road Dance (Trèilear oifigeil na RA)

Save Download

An Rathad dhan Sgrìon Mhòir

Tachartas a’ comharrachadh film Leòdhasach a tha ri thighinn

Asset type post
ID 111753
Word count 1259 words

Licence

Licence Rights Managed - VS Editorial A Licence to use assets for editorial purposes, which is, to illustrate an event or story in an article but not commercially such as marketing a product or print ad. An Editorial asset may show a brand, a trademarked logo or product, a public personality, or recognisable people, without a signed release or with limited releases. When you use VisitScotland Editorial content you do so to illustrate Scottish tourism in a positive way.
Expiry No expiry date
Released
Usage Editorial content can be published in a variety of formats ranging from print or digital to online. In print content can be featured in *newspapers *magazines *brochures. Online content can be published in a *blog *website *article or *social media. Regardless of the format this content should always promote Scotland’s tourism in a positive way.

Tags